Astrokracja

Słowo astrokracja pochodzi od greckich słów αστήρ (aˈstir), czyli gwiazda i κρατέω (krateo), czyli rządzę, co oznacza „rządy gwiazd”.

Horoskop pochodzi od greckich słów ώρα (hora), czyli godzina i (skopein), czyli badać, oglądać, oznacza zatem „badanie godziny”.

Zodiak to podział ekliptyki, czyli pozornego ruchu Słońca wokół Ziemi, na 12 równych części, po 30° każda (zwanych fazami Zodiaku), począwszy od punktu równonocy wiosennej.