Organizujemy spotkania popularyzujące astrologię. Zapraszamy na nie zarówno początkujących jej adeptów, jak i mniej lub bardziej zaawansowanych  miłośników.