Stosowana przez nas metoda opiera się na nowoczesnej astrologii. Jest to dziedzina wiedzy, która zajmuje się badaniem zależności  pomiędzy zjawiskami na Ziemi a układem Słońca, Księżyca i planet. Ustala i analizuje zgodność cykli kosmicznych (ruchów Ziemi i innych planet wokół Słońca, cyklu dziennego Ziemi) z cyklami rozwoju wielu procesów na Ziemi.

W człowieku, który rodzi się na Ziemi w określonym czasie i miejscu,  zakodowane zostają unikatowe informacje, których złożona treść współgra z aktualnym układem ciał niebieskich. Następnie człowiek ów rozwija swoje życie –  nie bez udziału woli – w relacji do cykli i procesów przebiegających w Układzie Słonecznym.

Istota tych zależności nie została jeszcze całkowicie poznana, ale podejmowane są pewne próby ich naukowego wyjaśnienia. Astrologia jest więc dziś przede wszystkim dziedziną wiedzy opartą na doświadczeniu, odwołującą się do wielowiekowych obserwacji pokoleń badaczy. Chociaż ciągle się rozwija, niektóre tradycyjne elementy  cały czas nie tracą w niej na ważności. Nabierają tylko nowych znaczeń wraz z przemianami, jakim podlega życie ludzkie w jego różnych obszarach: w nauce, kulturze czy w dziedzinie stosunków międzyludzkich.

Astrologia jako dziedzina wiedzy z jednej strony zakłada istnienie pewnych trendów kosmicznych, którym podlegamy, z drugiej – nie wyklucza naszej wolnej woli, która w większym lub mniejszym stopniu pozwala nam się  do tych trendów dostosowywać lub je wykorzystywać. Pod tym względem jest trochę podobna do genetyki, która również mówi, że mamy pewien wyjątkowy zestaw genów, one jednak nie „programują” naszego życia do końca, tylko uaktywniają się, gdy zaistnieją sprzyjające po temu okoliczności.

Osobowość człowieka i procesy, jakim ona podlega, opisuje się w czterech wymiarach:

  • funkcji osobowości, potrzeb,
  • sposobu łączenia się funkcji i potrzeb,
  • form ekspresji,
  • sfer doświadczeń.

oraz przewidywaniu zmian procesowych oparty na cyklach i ich fazach.

Podstawą każdej osobowości są potrzeby, które realizowane są w charakterystyczny sposób w poszczególnych sferach życia. Potrzeby uzgadniają się lub wchodzą ze sobą w konflikt. Potrzeby i ich świadomość rozwijają się cyklicznie w czasie, przechodząc w tym rozwoju przez określone fazy.