Prognoza porównawcza poprzedzona jest zawsze analizą porównawczą. Prognoza dotyczy krótko- lub długoterminowych trendów w relacji. Obejmuje:

  • omówienie cykli rozwojowych i faz rozwoju potrzeb wspólnych
  • analizę przeszłych trendów i wydarzeń
  • omówienie aktualnego stanu
  • prognozę kierunku zmian i ewolucji sfer zainteresowania
  • omówienie możliwych sytuacji życiowych
  • sposoby wykorzystania korzystnych trendów
  • wskazówki przezwyciężania kryzysów