Konsultacja prognostyczna odbywa się w zakresie krótko- lub długoterminowym. Wstępem do niej jest zawsze przygotowanie profilu indywidualnego.  Prognoza krótkoterminowa dotyczy okresu od 1 roku  do 2 lat, natomiast długoterminowa może obejmować większość życia.

Konsultacja zawiera następujące elementy:

  • omówienie cykli rozwojowych i faz rozwoju poszczególnych potrzeb
  • omówienie stanu aktualnego
  • analizę trendów przeszłych, obecnych i przyszłych
  • omówienie możliwych sytuacji życiowych
  • wskazanie sposobów wykorzystania sprzyjających trendów
  • ukazanie dróg przezwyciężania kryzysów