Analiza porównawcza, obejmująca relacje z partnerem życiowym, biznesowym lub relacje z dziećmi, rodzeństwem czy rodzicami, musi być zawsze poprzedzona przygotowaniem profili indywidualnych każdej z analizowanych osób.

Konsultacja obejmuje:

  • analiza profili indywidualnych
  • porównanie potrzeb obojga stron
  • omówienie aspektów wspólnych
  • omówienie sfer i potrzeb konfliktowych
  • wskazanie sposobów rozwiązywania napięć i konfliktów
  • analizę problemów i celów związku