Konsultacje są przeznaczone dla klientów indywidualnych. Mają formę spotkania trwającego w zależności od ustalonego uprzednio ich zakresu – od 2 do 5 godzin. Spotkanie to jest nagrywane, a  Klient po jego zakończeniu otrzymuje:

  • opracowany kosmogram
  • nagranie utrwalone cyfrowo (na życzenie)
  • profil osobowości

W celu przygotowania kosmogramu i dokonania jego interpretacji potrzebne są następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • czas urodzenia (data, godzina z minutami lub najdokładniejszy możliwy zakres czasowy),
  • miejsce urodzenia (miejscowość),
  • obecne miejsce zamieszkania (również czas pobytu w nim),
  • aktualne zdjęcie.

W wypadku osób będących w stałym związku ponadto:

  • dane partnera lub partnerki.