Na podstawie dostarczonego przez klienta opisu cech, jakimi powinna wyróżniać się osoba zatrudniona na określonym stanowisku, oraz na podstawie opracowanych profili kandydatów dokonujemy oceny przydatności tych kandydatów na dane stanowisko.