Profil osobowości składa się z kilku części współtworzących charakterystykę osoby przygotowywaną według określonego klucza. Głównymi jej elementami są podstawowe potrzeby i funkcje osobowości, wyróżniające każdego człowieka. Potrzeby łączą się w określony sposób: harmonijny lub nieharmonijny. Wyrażają się w swoisty sposób, przybierają indywidualną dla każdego formę oraz realizują się (lub dążą do zrealizowania się) w ściśle określonych sferach, w których  są doświadczane.
Podstawowe zatem komponenty profilu to:

 • funkcje osobowości
 • sposób integracji
 • formy ekspresji
 • sfery doświadczeń

Potrzeby są w nas zawsze, formy ich ekspresji mówią nam jacy jesteśmy, a sfery doświadczeń, co nas interesuje.

Poniżej przedstawiono podstawowe zestawy cech, właściwych poszczególnym wymiarom osobowości.

 • Funkcje osobowości
  • indywidualne
   • świadomość
   • adaptacja
   • komunikacja
   • harmonizacja
   • ingerencja
  • społeczne
   • rozwój
   • organizacja
  • uniwersalne
   • oryginalność
   • integracja
   • transformacja

 • Sposoby integracji
  • utożsamienie
  • różnicowanie
  • wspieranie
  • konfliktowanie
  • kooperowanie
  • dyscyplinowanie
  • konfrontowanie

 • Formy ekspresji
  • wojownik
  • hodowca
  • uczeń
  • opiekun
  • bohater
  • krytyk
  • partner
  • detektyw
  • podróżnik
  • szef
  • buntownik
  • marzyciel

 • Sfery oddziaływania
  • indywidualne:
   • tożsamość
   • wartości
   • informacja
   • zabezpieczanie
   • tworzenie
   • transformacja
  • społeczne:
   • partnerstwo
   • konsolidacja
   • rozwój
   • status
   • niezależność
   • dezintegracja