Ekspertyzy przeznaczone są dla firm. Służą określeniu profili osobowości pracowników i kandydatów na pracowników.

Realizacja usługi wymaga podania następujących informacji o pracowniku lub kandydacie.:

  • identyfikatora (dla celów rozpoznania)
  • czasu urodzenia (data, godzina z minutami lub najdokładniejszy możliwy zakres czasowy)
  • miejsca urodzenia (miejscowość)
  • obecnego miejsca  zamieszkania (również czasu pobytu w nim)

oraz ewentualnie:

  • cech pożądanych z punktu widzenia pracy na danym stanowisku.