Siła i honor. Archetyp Barana w filmie „Gladiator”

Astrologia jako wiedza w znacznej mierze symboliczna jest dziedziną, w której, nawet po wielu latach studiowania, istnieje potrzeba wracania do podstaw. W miarę bowiem jej zgłębiania, podstawy te nabierają nowego, bogatszego sensu. Symbole bowiem (nie tylko zresztą astrologiczne) są elementami dynamicznymi, które nie tyle zmieniają swoje znaczenie, co raczej je wzbogacają. Wydaje się, że na temat Zodiaku i związanych z nim dwunastu podstawowych archetypów niewiele odkrywczego można już powiedzieć. Symbole zodiakalne zyskują nowe znaczenia, np. w kontekście rozwoju cywilizacji, nauki ...

Więcej →

Księżycowy klimat katastrofy (Smoleńsk 2010)

W środowisku astrologicznym rozgorzała już na dobre dyskusja nad kosmogramem katastrofy smoleńskiej. Chciałbym także zwrócić uwagę na pewien aspekt tego układu.

Przy rozważaniu takiego wydarzenia i jego wpływu na nasz kraj zwykle rozpatruje się trzy kosmogramy:

  • kosmogram samego wydarzenia (choć, jak wiadomo, jest to ogólny klimat sytuacji jaka występuje w tym miejscu i czasie),
  • porównanie sytuacji (progresja i tranzyt) z kosmogramem chrztu Polski w 966 r. zrektyfikowanym przez Leszka Weresa (PL966),
  • kosmogram kontaktowy wydarzenia z kosmogramem PL966

Jednym z ciekawszych układów katastrofy smoleńskiej jest oczywiście ...

Więcej →