Astrologia humanistyczna – ścieżka do lepszego poznania siebie i zrozumienia innych (wykład)

Zapraszamy do Domu Dźwięku w Poznaniu na kolejnych wykład o astrologii humanistycznej.

Większość z nas postrzega dziś astrologię przez pryzmat horoskopów w prasie kolorowej i telewizyjnych porad udzielanych na poczekaniu przez wszelkiego autoramentu „wróżki” i „wróżbitów”. W najlepszym wypadku jest więc ona traktowana jako nieszkodliwa zabawa, polegająca na „przewidywaniu przyszłości z gwiazd”, choć bywa również demonizowana jako forma okultyzmu.
To bardzo prymitywny i krzywdzący obraz.
Tymczasem astrologia to jeden z najstarszych systemów wiedzy, w którym z jednej strony wielowiekowa tradycja rzeczywiście odgrywa istotną rolę, z drugiej zaś dokonuje się nieustanny rozwój. Czerpiąc zwłaszcza z dorobku nauk społecznych, szczególnie psychologii, nieobojętna również na odkrycia nauk przyrodniczych i najnowsze osiągnięcia techniki, dostarcza ona narzędzi do budowania całościowego obrazu świata, umożliwiając jego ogląd zarówno w aspekcie obiektywnym, jak i subiektywnym.
Podczas spotkania w „Domu Dźwięku” zapoznamy się z taką właśnie pogłębioną wizją współczesnej astrologii, obalimy wiele mitów narosłych wokół tej dziedziny wiedzy. Skupimy się na tzw. astrologii humanistycznej, przybliżając model psychologiczny stojący za podstawowymi dla niej pojęciami. Zastosowany w praktyce, pozwala on wyjątkowo skutecznie tłumaczyć ludzkie zachowania, co znów daje asumpt do poszanowania ich różnorodności.
Ponadto poznanie pewnych elementów astrologii odnoszących się do naszych indywidualnych kosmogramów pozwala lepiej zrozumieć możliwości jakie w nas drzemią i łatwiej „rozprawić” się z własnymi ograniczeniami. Wytyczenie zaś indywidualnych cykli kosmicznych jakim podlegamy zmusza nas do spojrzenia na siebie i własne życie z szerszej perspektywy.
Zapraszamy zatem do zagłębienia się w świat astrologii humanistycznej, do poznania właśnie za jej pośrednictwem prawdziwego oblicza astrologii współczesnej!