Astrologia humanistyczna – psychologia, filozofia, kultura (wykład)

Większość z nas postrzega dziś astrologię przez pryzmat horoskopów w  prasie kolorowej i telewizyjnych porad udzielanych na poczekaniu przez wszelkiego autoramentu „wróżki” i „wróżbitów”. W najlepszym wypadku jest więc ona traktowana jako nieszkodliwa zabawa, polegająca na „przewidywaniu przyszłości z gwiazd”, choć bywa również demonizowana jako forma okultyzmu.

To bardzo prymitywny i krzywdzący obraz.

Tymczasem astrologia to jeden z najstarszych systemów wiedzy, w którym z jednej strony  wielowiekowa tradycja rzeczywiście  odgrywa istotną rolę, z drugiej zaś dokonuje się nieustanny rozwój. Czerpiąc zwłaszcza  z dorobku nauk społecznych,  szczególnie psychologii, nieobojętna również na odkrycia nauk przyrodniczych i najnowsze osiągnięcia techniki, dostarcza ona narzędzi do budowania całościowego obrazu świata, umożliwiając jego ogląd zarówno w aspekcie obiektywnym, jak i subiektywnym.

Podczas spotkania w „PoemaCafe” zapoznamy się z  taką właśnie pogłębioną wizją współczesnej astrologii, obalimy wiele mitów narosłych wokół tej dziedziny wiedzy. Skupimy się na tzw. astrologii humanistycznej, przybliżając model psychologiczny stojący za podstawowymi dla niej pojęciami. Zastosowany w  praktyce, pozwala on wyjątkowo skutecznie tłumaczyć ludzkie zachowania, co znów daje asumpt  do poszanowania ich różnorodności. Odkryjemy m.in., czym jest prawdziwy horoskop, ukażemy intymny wymiar interpretacji kosmogramu – nie tylko z perspektywy osoby „interpretowanej”, ale też interpretującej.

Nadto astrologia humanistyczna to także swego rodzaju system filozoficzny, w którym tzw. Dynamiczny Zodiak stanowi spójną teorię percepcji wielu zjawisk rzeczywistości, w tym różnych przejawów ludzkiej aktywności twórczej, jak literatura, muzyka, plastyka czy film. Poszukiwanie archetypowych odzwierciedleń  zodiakalnych symboli, ujawnianie swoistych archetypowych narracji wcale nie zakłada tu „wiary”, że „planety wywierają wpływ na życie człowieka”. Zwłaszcza twórczość literacka i kino szczególnie dobrze poddają się analizie w duchu astrologii humanistycznej, która miast wieloprzymiotnikowych opisów czy wysilonych definicji oferuje głębsze zrozumienie dzieła – przez ukazanie obecności zodiakalnych archetypów w poszczególnych zdarzeniach czy całych fabułach, i to na różnych poziomach interpretacji. Warto przy tym zaznaczyć, iż spojrzeniem takim obejmowane są nie tylko najambitniejsze pozycje, światowa klasyka w danej dziedzinie artystycznej, lecz często też utwory kanonicznie popkulturowe (np. popularna kreskówka  „Włatcy Móch”).
Zapraszamy zatem do zagłębienia się w świat astrologii humanistycznej, do poznania właśnie za jej pośrednictwem  prawdziwego oblicza astrologii współczesnej!

Prowadzący: dr Maciej Lison